Yüksel Yapı Elemanları’ndan haberler

ICA İçtaş-Astaldi A.O.’nun inşa et¬mekte olduğu Kuzey Marmara Oto¬yolu Projesi kapsamında Ekim 2014’te yapımına başlanan iki adet viyadük ve iki adet üstgeçitte çalışmalar sürüyor. Viya¬düklerden birinde, 41 metre uzunluğun¬da 136 adet kirişin üretimi ve montajı ta¬mamlandı. Diğer viyadükteki üretim ve montaj çalışmaları ise halen devam edi¬yor. Ocak 2015 sonunda tamamlanacak bu kesimde %50 gerçekleşme sağlandı. 

YENIALINAN PROJELER 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde de¬vam eden işlere ek olarak, Kasım 2014’te imzalanan sözleşmeyle üç adet viyadük ki¬rişlerinin üretim ve montaj işi de Yüksel- Kappa ortaklığına verildi. Keşif bedeli 3,6 milyon Türk lirası olan ve Aralık 2014 iti¬bariyle üretime başlanan proje kapsamın¬da üretilecek 510 adet 41 metre uzunlu¬ğundaki kirişin üretim ve montajının Mart 2015’te tamamlanması planlanıyor. 

İMZALANAN SÖZLEŞMELER 

• Yüngül İnşaat ile Erzincan Jandarma Köprüsü Projesi kapsamında 306 adet kirişin imalat, nakliye ve mon¬tajı. 
• Saka İnşaat ile Orman İşletmeleri Köprüsü Projesi kapsamında 5 adet ki¬rişin imalat, nakliye ve montajı. 
• Bikom İnşaat ile Akçakavak Göleti K1-K2 Köprüsü Projesi kapsamında 16 adet kirişin imalat, nakliye ve mon¬tajı. 
• NYK İnşaat ile Uluçay-Beypazarı Köprüsü Projesi kapsamında 41 adet kirişin imalat, nakliye ve montajı. 
• Arslanlar İnşaat ile Gülüşkür Köprüsü Projesi kapsamında 56 adet kiriş ile 442 adet kiriş alın panelinin imalat, nakliye ve montajı. 
• Enam İnşaat ile Aksu Köprüsü Projesi kapsamında 30 adet kirişin imalat, nakliye ve montajı. 
• Soner İnşaat ile Çardak Köprüsü Pro¬jesi kapsamında 320 adet kiriş ile 252 adet alın panelinin imalat, nakliye ve montajı. 
• Mustafa Güney İnşaat ile Uludere Köprüsü Projesi kapsamında 11 adet kiriş ile 40 adet kiriş alın


 

 

 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon