Yazdır

Yüksel Kompozit, Savunma ve Havacılık Sanayisinin devleri ile buluştu

Yüksel Kompozit Teknolojileri, savunma ve havacılık sektörünün önemli firmalarının katılımcılar ile buluştuğu Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne (ICDDA - Industrial Cooperation Days in Defense and Aerospace) katıldı. 


ICDDA Savunma ve Havacılıkta En¬düstriyel İşbirliği Günleri 14-16 Ekim tarihleri arasında Ankara Ticaret Oda¬sı/Congresium Kongre Merkezi’nde ger¬çekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen or¬ganizasyon kapsamında, dünya savunma ve havacılık sanayisinin önemli isimleri Türk firmaları ile buluştu. ICDDA Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri’nde havacılık, savunma ve offset konularında çeşitli semi¬ner ve konferanslar gerçekleştirilirken, sa¬tın alma süreçleri ve tedarik zinciri politi¬kaları üzerine çalıştaylar ve ikili görüşme¬ler düzenlendi. 

Organizasyona, Yüksel Kompozit’i temsi¬len Genel Müdür Çetin Akyürek, İş Geliş¬tirme ve Programlar Direktörü Emin Sel¬çuk Ardıç ve İş Geliştirme Sorumlusu Mer¬ve Tabakçı katıldı. Şirket yetkilileri, orga¬nizasyon kapsamında uluslararası alanda potansiyel pazar ortakları ile tanışma fırsa¬tı buldu.


Back